יוש/ 106/ 51

פארק סוסיא

מטרת התוכנית


יעוד השטח לשמורת טבע

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום תקנון עברית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום תכנית מתאר מפורטת הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 29/04/1990 תאריך פרסום בעיתון: 29/04/1990.
החלטה בדיון באישור תכנית 28/11/1989
החלטה בדיון בהתנגדויות 26/09/1989
פרסום להפקדה בעיתונים 18/06/1989 תאריך פרסום בעיתון: 18/06/1989.
החלטה בדיון בהפקדה 12/04/1989
קבלת תכנית 12/04/1989

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 5/ RJ תוכנית המתאר האזורית מחוז ירושלים שינוי

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
פרסום נוסח אישור בעיתונים 20/04/2016 הורדה
פרסום נוסח הפקדה בעיתונים 20/04/2016 הורדה