יוש/ 4/ 125

תכנית מתאר מפורטת המהווה שינוי לתכנית 125

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 22/04/1990
פרסום לאישור בעיתונים 22/04/1990 תאריך פרסום בעיתון: 22/04/1990. עיתון: עיתון מקומי א.
קבלת תכנית 22/04/1990
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 22/04/1990