455-1110006

מק/9612 ברחוב שקד 1 כוכב יאיר

מטרת התוכנית


1תוספת שטחי בניה עיקריים

עיקרי הוראותיה


1.תוספת שטח עיקרי בסך 50 מ"ר לפי סעיף 62א(א)16 א סעיף קטן 2

דברי הסבר


בית קיים בהיתר 190 מ"ר+שטחי שירות
תוספת זכויות בניה להגדלת שטח קומה א וסגירת מרפסת .
הסדרת חריגות בניה.דברי ההסבר הנ"ל אין בהם יותר מאשר הבהרת מצב הדברים ואינם מחייבים לצורך מימוש התוכנית.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 1 יח"ד +1 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 240 מ"ר +190 מ"ר +50 מ"ר

מקום התוכנית


בית חד משפחתי דו קומתי בפינת הרחובות שקד והאילנות

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
נספחים
מצב מאושר מצב מאושר הורדה
זכויות בניה מאושרות זכויות בניה מאושרות הורדה
מסמכים
חוות דעת לפי סע' 96א חווד מהנדסת לפני דיון בהפקדה הורדה
חוות דעת לפי סע' 96א הכרעות סמכות התכנית חווד יועמש ומהנדסת הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 18/07/2022 4 3

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית שד/ 1000/ 17 קביעת תנאים להוצאת היתר לגדרות בטחון ודרך היקפית סביב ישובים כפיפות צפייה
תוכנית שד/ מק/ 1002/ 10/ א/ 3 כפיפות צפייה
תוכנית שד/ במ/ 1002/ 10 אייל - צפון. . כפיפות צפייה
תוכנית שד/ במ/ 1002/ 10/ א צור יגאל שינוי צפייה