ג/ 3339

שנוי יעוד למגורים גוש 15334 חלקה 74 כפר כמא

מטרת התוכנית


א. תכנית זו קובעת יעוד שטח לאזור מגורים מצורף
לתכנית מתאר כפר קמא מספר 1387 שבתוקף.
ב. שינוי יעוד מהחלקה לאזור מגורים ופתיחת שביל
להולכי רגל.
ג. כל הוראות תכנית המתאר כפר קמא תחולנא על תכנית
זו.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


ישוב: כפר כמא

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 18/02/1990 תאריך פרסום: 18/02/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3743. שנה עברית: התשן . צפייה
החלטה בדיון באישור תכנית 05/01/1983
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה 13/05/1982
פרסום להפקדה ברשומות 13/05/1982 תאריך פרסום: 13/05/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2812. עמוד: 1705. שנה עברית: התשמב . צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 13/05/1982
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 13/05/1982
החלטה בדיון בהפקדה 14/12/1978
קבלת תכנית 13/08/1978