יוש/ 9/ 125

תכנית בנין ערים מפורטת יוש/ 9/ 125 - אלקנה, אזור מלאכה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 29/11/1989
פרסום לאישור בעיתונים 29/11/1989 תאריך פרסום בעיתון: 29/11/1989. עיתון: עיתון מקומי א.
קבלת תכנית 29/11/1989
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 29/11/1989