מי/ 534

קביעת שטחים לאזורי מגורים 1,2,ו3- וקביעת הוראות בינוי לאזורים השונים.

מטרת התוכנית


א. קביעת שטחים לאזורי מגורים 1,2,ו-3 וקביעת
הוראות בינוי לאזורים השונים.
ב. קביעת שטחים לצרכי ציבור כגון: דרכים,שרותים
קהילתיים ושטחים פתוחים צבוריים.
ג. שינויים לתכנית המתאר המקומית מי / 250 מבשרת ציו
בעניינים המפורטים להלן:
1. שינוי יעוד מאזור מגורים אחד למשנהו.
2. שינויים בהוראות לגבי גודל מגרשים,צפיפות
הבניה, תכסית הבניה,מרווחים מינימליים,גובה
גדרות וקירות וכו'.
ד. שינוי גבולות מגרשים הגובלים עם דרך ציבורית
מס' 206 שבתכנית מי / 472 מבשרת ציון.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שכונות ה', ו' :
שטח בין קואורדינטות אורך - 164200 - 164800
ובין קואורדינטות רוחב - 134700 - 135250
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
תקנון מוקלד הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 09/08/1989 תאריך פרסום בעיתון: 09/08/1989.
פרסום לאישור ברשומות 21/05/1989 תאריך פרסום: 21/05/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3660. עמוד: 3098. שנה עברית: התשמט . צפייה
החלטה בדיון באישור תכנית 22/11/1988
פרסום להפקדה ברשומות 21/08/1988 תאריך פרסום: 21/08/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3578. עמוד: 3070. שנה עברית: התשמח . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 19/08/1988 תאריך פרסום בעיתון: 19/08/1988.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 27/06/1988
החלטה בדיון בהפקדה 31/03/1987
קבלת תכנית 03/09/1986

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית מי/ 250 תכנית מתאר מקומית מבשרת ציון שינוי
תוכנית מי/ 431 הקצאת שטחים לצרכי צבור - מבשרת ציון. שינוי
תוכנית מי/ 472 שינוי מאזור מגורים לאזור שרותים קהילתיים - מבשרת ציון. שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 152-1048297 קביעת שטחים לאזורי מגורים 1,2,ו3- וקביעת הוראות בינוי לאזורים השונים. שינוי
תוכנית הל/ 423 קביעת שטחים לאזורי מגורים 1,2,ו3- וקביעת הוראות בינוי לאזורים השונים. שינוי צפייה
תוכנית הל/ 567 קביעת שטחים לאזורי מגורים 1,2,ו3- וקביעת הוראות בינוי לאזורים השונים. שינוי צפייה
תוכנית הל/ מק/ 196 קביעת שטחים לאזורי מגורים 1,2,ו3- וקביעת הוראות בינוי לאזורים השונים. שינוי צפייה
תוכנית מי/ במ/ 534/ א קביעת שטחים לאזורי מגורים 1,2,ו3- וקביעת הוראות בינוי לאזורים השונים. שינוי צפייה
תוכנית הל/ 336 קביעת שטחים לאזורי מגורים 1,2,ו3- וקביעת הוראות בינוי לאזורים השונים. שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2014007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים 12/05/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה