יוש/ 3/ 125

שינוי לתכנית 1/ 125 - אלקנה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 07/08/1989 תאריך פרסום בעיתון: 07/08/1989. עיתון: עיתון מקומי א.
התכנית אושרה 07/03/1989
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 07/03/1989
קבלת תכנית 07/03/1987