מי/ 654

שינוי יעוד שטח מאזור חקלאי לשטח למוסדות

מטרת התוכנית


א. שינוי יעוד שטח מאזור חקלאי לשטח למוסדות.
ב. קביעת בינוי לכפר הנוער בהתאם לנספח מס' 1.
ג. אחוד וחלוקה חדשה.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: קרית יערים טלזס
כפר הנוער
שטח בין קואורדינטות אורך - 135250-135680
ובין קואורדינטות רוחב - 159800-160180

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
תקנון מוקלד הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 20/06/1989 תאריך פרסום בעיתון: 20/06/1989.
פרסום לאישור ברשומות 17/11/1988 תאריך פרסום: 17/11/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3595. עמוד: 346. שנה עברית: התשמט . צפייה
החלטה בדיון באישור תכנית 26/06/1988
פרסום להפקדה ברשומות 15/03/1988 תאריך פרסום: 15/03/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3543. עמוד: 1744. שנה עברית: התשמח . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 06/03/1988 תאריך פרסום בעיתון: 06/03/1988.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 08/02/1988
החלטה בדיון בהפקדה 29/09/1987
קבלת תכנית 09/09/1987

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית מי/ 113 שינוי צפייה