יוש/ 3/ 14/ 510

מחניים מזרח קריית ארבע

מטרת התוכנית


1 .קביעת השימושים המותרים ביעודי הקרקע.
2 .התווית רשת הדרכים למיניהן וסיווגן.
3 .ביטול דרכים מאושרות.
4 .קביעת זכויות, הוראות ומגבלות בניה בתחום התכנית.
5 .קביעת הוראות לבינוי ועיצוב אדריכלי.
6 .קביעת הוראות לפיתוח השטח.
7 .קביעת תנאים, שלבי ביצוע ושלבי פיתוח שיחייבו את מבצעי התכנית.
8 .קביעת הוראות להוצאת היתרי בניה והיתרי אכלוס.
9. שינוי יעוד מ- קרקע חקלאית, שטח לתכנון בעתיד, דרך מאושרת ל- מגורים ג', שטח למבנים ומוסדות ציבור, שטח ציבורי פתוח.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד

מסמכי התוכנית


מסמכים
הוראות בעבודה הורדה
תשריט בעבודה הורדה
תשריט בעבודה נספח בינוי בעבודה הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית עמדה בבדיקה תכנונית מוקדמת 12/07/2022
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 10/05/2022
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 01/05/2022
קבלת תכנית 01/02/2022

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 18/ 510 שינוי
תוכנית 19/ 510 שינוי
תוכנית RJ5 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2023001 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 22/02/2023
סדר יום הורדה