תתל/ 65/ ב/ סעיף-77-78

מסילות החוף חיפה-שפעים בקטע לב המפרץ-חוף הכרמל

מסמכי התוכנית


מסמכים חתומים
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 1 מתוך 3 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה 77/78 ותל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 2 מתוך 3 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה 77/78 ותל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 3 מתוך 3 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה 77/78 ותל הורדה
קבצים דיגיטליים
קו כחול הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
מסמכים
חומרים נלווים לישיבות הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום הכנת תכנית ברשומות 12/07/2022 תאריך פרסום: 12/07/2022. מס' ילקוט פרסומים: 10661. עמוד: 9910. שנה עברית: התשפב . 3 3 צפייה
פרסום הכנת תכנית בעיתונים 08/07/2022 תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2022. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2022. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2022. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2022. עיתון: גלובס. תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2022. עיתון: הארץ. 3 3
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית 23/06/2022 3 3
הוחלט על פרסום דבר הכנת תכנית 13/12/2021 3 3
קבלת תכנית 03/06/2019 1 1

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2021017 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 13/12/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על הכנת תכנית 23/06/2022 הורדה
נוסח פרסום חתום 16/05/2022 הורדה
פרסום נוסח אישור בעיתונים 14/07/2022 הורדה
פרסום נוסח לפי סעיף 76 ו/או 77 ו/או 78 23/06/2022 הורדה