שד/ 1002/ 6

שיפור תוואי כביש 444 וסלילת צומת כניסה לישוב כוכב יאיר.

מטרת התוכנית


שיפור תוואי כביש 444 וסלילת צומת כניסה
לישוב כוכב יאיר.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: כוכב יאיר

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 27/12/1988 תאריך פרסום בעיתון: 27/12/1988.
פרסום לאישור ברשומות 08/12/1988 תאריך פרסום: 08/12/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3599. עמוד: 469. שנה עברית: התשמט . צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה 15/11/1988
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 15/11/1988
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 15/11/1988
פרסום להפקדה בעיתונים 15/07/1988 תאריך פרסום בעיתון: 15/07/1988.
פרסום להפקדה ברשומות 18/04/1988 תאריך פרסום: 18/04/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3553. עמוד: 2000. שנה עברית: התשמח . צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 04/06/1986
קבלת תכנית 30/03/1986