תתל/ 35/ ה-סעיף-77

תחמ"ש קציר המלח

מטרת התוכנית


שינוי מיקום תחמ"ש מאושרת בתת"ל 35 א' בפרויקט הקציר.

עיקרי הוראותיה


קביעת מיקום לתחמ"ש חדשה
ביטול מיקום התחמ"ש המאושר בתת"ל 35 א'
קביעת תוואי קו מתח עליון בקטע מתחמ"ש סדום צפון עד לתחמ"ש החדשה (אזור נווה זוהר)

מקום התוכנית


צפונית לכביש 31 ולאורך כביש 90. מתחמ"ש סדום צפון עד לתחמ"ש החדשה (אזור נווה זוהר).

מסמכי התוכנית


מסמכים חתומים
תדפיס תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה 77/78 ותל הורדה
קבצים דיגיטליים
קו כחול הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
מסמכים
תשריט מצב מוצע חתום תשריט חתום הורדה
חומרים נלווים לישיבות המשך חומר למליאת הות"ל 4.4.2022 הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר למליאת הות"ל - 4.4.22 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום הכנת תכנית ברשומות 11/07/2022 תאריך פרסום: 11/07/2022. מס' ילקוט פרסומים: 10659. עמוד: 9883. שנה עברית: התשפב . 2 2 צפייה
פרסום הכנת תכנית בעיתונים 10/06/2022 תאריך פרסום בעיתון: 08/06/2022. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 08/06/2022. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 08/06/2022. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 08/06/2022. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 09/06/2022. עיתון: עיתון מקומי א. 2 2
הוחלט על פרסום דבר הכנת תכנית 04/04/2022 2 2
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית 04/04/2022 2 2
קבלת תכנית 12/01/2021 2 2

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2021025 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 04/04/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על הכנת תכנית 02/05/2022 הורדה
פרסום נוסח לפי סעיף 76 ו/או 77 ו/או 78 06/06/2022 הורדה
פרסום נוסח מתן הוראה לעריכת תכנית בעיתונים 12/06/2022 הורדה
פרסום נוסח מתן הוראה לעריכת תכנית בעיתונים 12/06/2022 הורדה
פרסום נוסח מתן הוראה לעריכת תכנית בעיתונים 12/06/2022 הורדה
פרסום נוסח מתן הוראה לעריכת תכנית בעיתונים 12/06/2022 הורדה
פרסום נוסח מתן הוראה לעריכת תכנית בעיתונים 12/06/2022 הורדה
פרסום נוסח מתן הוראה לעריכת תכנית בעיתונים 12/06/2022 הורדה