ג/ 5468

שנוי תואי דרך מס' 28 שנוי למתאר, מגדל שמס

מטרת התוכנית


שנוי תואי דרך מס' 28

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: מג'דל שמס

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום להפקדה ברשומות 23/10/1988 תאריך פרסום: 23/10/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3588. עמוד: 174. שנה עברית: התשמט . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 05/10/1988 תאריך פרסום בעיתון: 05/10/1988.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 14/08/1987
החלטה בדיון בהפקדה 19/02/1986
קבלת תכנית 06/09/1985