יוש/ 1/ 14/ 510

קריית ארבע, הרחבת שכונת מגורים

מטרת התוכנית


1. שינוי יעוד מאזור מגורים ב', שטח למוסד ציבורי, שטח ציבורי פתוח , קרקע חקלאית, שטח לתכנון בעתיד, ודרך מוצעת ל: מגורים ג', מגורים ומסחר, מבנים ומוסדות ציבור, שטח ציבורי פתוח, שטח פרטי פתוח ודרך מוצעת.
2. קביעת שימושים, הוראות ומגבלות בניה בתחום התכנית.
3. התווית רשת הדרכים וסיווגן.
ד. קביעת הוקראות ומגבלות בניה בתחום התכנית

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 156 יח"ד +36 יח"ד +120 יח"ד

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות בינוי הורדה
נספח כללי/אחר קבצים דיגיטאליים הורדה
נספח/ הוראות תנועה הורדה
מסמכים
מסמכי התנגדות התנגדות של עו"ד שירה בירנבאום בשם יורם זגורי הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 08/07/2022 תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2022. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2022. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 07/07/2022. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 07/07/2022. עיתון: משרדי מפקדת התיאום והקישור הנפתית. תאריך פרסום בעיתון: 17/06/2022. עיתון: כל אל ערב.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 06/07/2022
החלטה בדיון באישור תכנית 12/05/2022
החלטה בדיון בהתנגדויות 07/06/2021
פרסום להפקדה בעיתונים 06/09/2019 תאריך פרסום בעיתון: 06/09/2019. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 06/09/2019. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 03/09/2019. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/09/2019. עיתון: ישראל היום.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 14/08/2019
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 05/06/2019
החלטה בדיון בהפקדה 30/05/2018
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 15/04/2018
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 13/03/2018
קבלת תכנית 08/03/2018

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 5/ RJ תוכנית המתאר האזורית מחוז ירושלים שינוי
תוכנית יוש/ 2/ 1/ 510 שינוי
תוכנית יוש/ 21/ 510 שינוי
תוכנית יוש/ 8/ 510 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2022002 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 12/05/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2021006 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתנגדויות 07/06/2021
פרוטוקול הורדה
2021006 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתנגדויות 07/06/2021
פרוטוקול הורדה
2019016 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתנגדויות 09/12/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2019016 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתנגדויות 09/12/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2019016 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתנגדויות 09/12/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2018005 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 30/05/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה 31/05/2022 הורדה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית 14/08/2019 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 26/05/2022 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 14/08/2019 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שירה עו"ד בירנבאום בשם הרב יורם זגורי