יוש/ 1/ 1/ 506

יישוב מצדות-יהודה - מבנים ומוסדות ציבור נקודתי

מטרת התוכנית


א. שינוי ייעודי קרקע מאזור חקלאי, שטח ציבורי פתוח, דרך מאושרת ואזור מגורים א'
ל-אזור מבנים ומוסדות ציבור, שטח ציבורי ודרך מוצעת.
ב. קביעת שימושים מותרים בייעודי הקרקע השונים.
ג. קביעת הוראות ומגבלות בנייה בתחום התכנית.

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 5/ RJ תוכנית המתאר האזורית מחוז ירושלים שינוי
תוכנית יוש/ 506 שינוי