ענ/ 146

תחנת תדלוק בכפר קרע גוש 12130 חלקה 1

מטרת התוכנית


יעוד הקרקע להקמת תחנת התדלוק.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
תקנון מוקלד הורדה
קבצים דיגיטליים
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 31/03/1988 תאריך פרסום: 31/03/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3550. עמוד: 1910. שנה עברית: התשמח . צפייה
פרסום להפקדה ברשומות 05/05/1987 תאריך פרסום: 05/05/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3448. עמוד: 1585. שנה עברית: התשמז . צפייה
קבלת תכנית 04/11/1986