שד/ 1002/ 8

שינוי ממגורים, שצ"פ, מוסדות ציבור ודת, רחוב פרטי להולכי רגל, חניה פרטית משותפת

מטרת התוכנית


שינוי ממגורים,שצ"פ,מוסדות ציבור ודת,רחוב פרטי להולכי רגל,חניה פרטיתמשותפת,אזור חקלאי ושטח לתכנון בעתיד,למגורים,מגורים מיוחד,שצ"פ דרכים חניה פרטית משותפת,מוסדות ציבור ודת.

מקום התוכנית


כוכב יאיר

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
נספחים
תקנון מוקלד הורדה
קבצים דיגיטליים
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 26/03/1988 תאריך פרסום: 26/03/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3550. עמוד: 1908. שנה עברית: התשמח . צפייה
פרסום להפקדה ברשומות 10/09/1987 תאריך פרסום: 10/09/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3479. שנה עברית: התשמז . צפייה
קבלת תכנית 09/09/1987

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ממ/ 9001 שינוי ממגורים, שצ"פ, מוסדות ציבור ודת, רחוב פרטי להולכי רגל, חניה פרטית משותפת שינוי צפייה