יוש/ 37/ 51

שמורת טבע עין דרא

מטרת התוכנית


יעוד השטח לשמורת טבע

מקום התוכנית


נפת רמאללה, אדמות עג'ול, ערורה. אזור B

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תקנון עברית תוקף הורדה
הוראות התכנית - מאושרות - ערבית תקנון ערבית תוקף הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תכנית מתאר מפורטת תוקף הורדה
נספחים
נספח כללי/אחר פרוטוקול הפקדה הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 20/03/1988 תאריך פרסום בעיתון: 23/02/0888. תאריך פרסום בעיתון: 20/03/1988.
החלטה בדיון באישור תכנית 28/12/1987
פרסום להפקדה בעיתונים 12/01/1986 תאריך פרסום בעיתון: 12/01/1986.
החלטה בדיון בהפקדה 10/12/1985
קבלת תכנית 10/12/1985

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 5/ RJ תוכנית המתאר האזורית מחוז ירושלים שינוי