ג/ 1346

מתאר כפר פסוטה

מטרת התוכנית


הכנת תכנית מתאר בהתאם לחוק התכנון והבניה

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: פסוטה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 01/03/1988 תאריך פרסום: 01/03/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3530. עמוד: 928. שנה עברית: התשמח . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 20/12/1987 תאריך פרסום בעיתון: 20/12/1987.
החלטה בדיון באישור תכנית 25/12/1985
פרסום להפקדה ברשומות 31/12/1984 תאריך פרסום: 31/12/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3143. עמוד: 920. שנה עברית: התשמה . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 03/12/1984 תאריך פרסום בעיתון: 03/12/1984.
החלטה בדיון בהפקדה 19/02/1979
קבלת תכנית 28/12/1970

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 553 פסוטה מזרחית החלפה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 258-0604561 מתאר כפר פסוטה שינוי
תוכנית ג/ 16729 מתאר כפר פסוטה שינוי צפייה
תוכנית גנ/ 17342 מתאר כפר פסוטה שינוי
תוכנית ג/ 5887 מתאר כפר פסוטה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 20721 מתאר כפר פסוטה שינוי צפייה
תוכנית מנ/ מק/ 2204 מתאר כפר פסוטה שינוי צפייה
תוכנית גנ/ 17660 מתאר כפר פסוטה שינוי צפייה
תוכנית גנ/ 18284 מתאר כפר פסוטה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 14082 מתאר כפר פסוטה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 11455 מתאר כפר פסוטה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 13270 מתאר כפר פסוטה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 12752 מתאר כפר פסוטה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 13260 מתאר כפר פסוטה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 17335 מתאר כפר פסוטה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 19319 מתאר כפר פסוטה שינוי
תוכנית ג/ 14267 מתאר כפר פסוטה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 13547 מתאר כפר פסוטה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 11722 מתאר כפר פסוטה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 11269 מתאר כפר פסוטה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 18336 מתאר כפר פסוטה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 15480 מתאר כפר פסוטה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 13849 מתאר כפר פסוטה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 14624 מתאר כפר פסוטה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 14850 מתאר כפר פסוטה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 15154 מתאר כפר פסוטה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 15596 מתאר כפר פסוטה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 16634 מתאר כפר פסוטה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 16641 מתאר כפר פסוטה שינוי
תוכנית ג/ 16038 מתאר כפר פסוטה שינוי צפייה
תוכנית 258-0234096 מתאר כפר פסוטה שינוי
תוכנית ג/ 19989 מתאר כפר פסוטה שינוי צפייה
תוכנית 258-0437624 מתאר כפר פסוטה שינוי
תוכנית ג/ 20273 מתאר כפר פסוטה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 6675 מתאר כפר פסוטה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 19516 מתאר כפר פסוטה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 12653 מתאר כפר פסוטה שינוי צפייה
תוכנית 258-0527739 מתאר כפר פסוטה שינוי
תוכנית ג/ 17225 מתאר כפר פסוטה שינוי צפייה
תוכנית 258-0424952 מתאר כפר פסוטה שינוי
תוכנית 258-0546945 מתאר כפר פסוטה שינוי
תוכנית 258-0545228 מתאר כפר פסוטה שינוי
תוכנית ג/ 20910 מתאר כפר פסוטה שינוי צפייה
תוכנית מנ/ מק/ 3208 מתאר כפר פסוטה שינוי צפייה
תוכנית 258-0587980 מתאר כפר פסוטה שינוי
תוכנית 258-0234302 מתאר כפר פסוטה שינוי
תוכנית 258-0468934 מתאר כפר פסוטה שינוי
תוכנית 258-0273540 מתאר כפר פסוטה שינוי
תוכנית 258-1059575 מתאר כפר פסוטה שינוי
תוכנית 258-0998724 מתאר כפר פסוטה שינוי
תוכנית 258-1036706 מתאר כפר פסוטה החלפה
תוכנית 258-0948083 מתאר כפר פסוטה החלפה