ענ/ 152

ברטעה

מטרת התוכנית


הרחבת שטחי הבנייה למגורים בכפר ברטעה, תוך הקצאת שטחים לדרכים, שבלים ואתר לבנייני ציבור.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום להפקדה ברשומות 21/01/1988 תאריך פרסום: 21/01/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3520. עמוד: 687. שנה עברית: התשמח . צפייה
קבלת תכנית 24/11/1986

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2008016 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג' 10/09/2008
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה