ש/ 3

שכון נוה-עובד ע"י פורידיס

מטרת התוכנית


חלוקת השטח לשכון ובנוי

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: פרדיס

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
תקנון מוקלד הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 14/09/1987 תאריך פרסום: 14/09/1987. מס' ילקוט פרסומים: 1392. עמוד: 2210. שנה עברית: התשמז . צפייה
החלטה בדיון באישור תכנית 27/12/1966
פרסום להפקדה ברשומות 23/06/1966 תאריך פרסום: 23/06/1966. מס' ילקוט פרסומים: 1283. עמוד: 1804. שנה עברית: התשכו . צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 31/08/1965
קבלת תכנית 31/08/1965

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ש/ 802 שכון נוה-עובד ע"י פורידיס שינוי צפייה
תוכנית ש/ 207 שכון נוה-עובד ע"י פורידיס שינוי