עח/ 315

ינוי יעוד איזור חקלאי לאיזור מפורט (לצורך הקמת מגרש כדורגל) והרחבת דרך גישה

מטרת התוכנית


שינוי יעוד איזור חקלאי לאיזור מפורט (לצורך הקמת
מגרש כדורגל) והרחבת דרך גישה לאיזור ספורט

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: ימא

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 30/08/1987 תאריך פרסום: 30/08/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3476. עמוד: 2331. שנה עברית: התשמז . צפייה
קבלת תכנית 16/10/1985

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 458-0363911 ינוי יעוד איזור חקלאי לאיזור מפורט (לצורך הקמת מגרש כדורגל) והרחבת דרך גישה החלפה
תוכנית 458-0388355 ינוי יעוד איזור חקלאי לאיזור מפורט (לצורך הקמת מגרש כדורגל) והרחבת דרך גישה שינוי
תוכנית 458-0433110 ינוי יעוד איזור חקלאי לאיזור מפורט (לצורך הקמת מגרש כדורגל) והרחבת דרך גישה שינוי