מח/ 57

כביש מורשה- כפר קאסם, דרכים חקלאיות.

מטרת התוכנית


א. ליעד את השטחים המסומנים בצבע אדום כדרך מקומית בצמוד לדרך הארצית.
ב. ליעד את השטח המתוחם להקמת גשרים, גשרונים, תעלות, גדרות, קירות תומכים, וכן לבצע כל עבודות החפירה, מילוי והריסה הכרוכים בסלילת הכביש.
ג. סגירה וביטול דרכים כנדרש על ידי התכנית.

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 05/06/1987 תאריך פרסום: 05/06/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3456. עמוד: 1768. שנה עברית: התשמז . צפייה
פרסום להפקדה ברשומות 30/06/1985 תאריך פרסום: 30/06/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3217. עמוד: 2768. שנה עברית: התשמה . צפייה
קבלת תכנית 30/06/1985