ג/ 4619

שינוי יעוד למגורים

מטרת התוכנית


שינוי יעוד מחקלאי למגורים

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: מזרעה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 19/02/1987 תאריך פרסום: 19/02/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3429. עמוד: 1055. שנה עברית: התשמז . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 21/12/1986 תאריך פרסום בעיתון: 21/12/1986.
החלטה בדיון באישור תכנית 30/10/1985
פרסום להפקדה ברשומות 16/11/1984 תאריך פרסום: 16/11/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3123. עמוד: 341. שנה עברית: התשמה . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 30/09/1984 תאריך פרסום בעיתון: 30/09/1984.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 30/03/1984
החלטה בדיון בהפקדה 05/10/1983
קבלת תכנית 10/11/1982

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 2315 תכנון השטח במטרה לקבוע חלוקה למגרשים, מזרעה שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 21106 שינוי יעוד למגורים שינוי
תוכנית 201-0432898 שינוי יעוד למגורים שינוי
תוכנית ג/ 11043 שינוי יעוד למגורים שינוי צפייה