ג/ 4257

שרותי דרך וגבול ומלאכה ותעישה זעירה

מטרת התוכנית


הגדרת אזור לשרותי דרך וגבול בין ישראל ללבנון

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: מטולה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 30/10/1986 תאריך פרסום: 30/10/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3394. עמוד: 91. שנה עברית: התשמז . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 31/08/1986 תאריך פרסום בעיתון: 31/08/1986.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 03/05/1984
החלטה בדיון באישור תכנית 05/10/1983
פרסום להפקדה ברשומות 22/07/1982 תאריך פרסום: 22/07/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2837. עמוד: 2512. שנה עברית: התשמב . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 17/06/1982 תאריך פרסום בעיתון: 17/06/1982.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 09/03/1982
החלטה בדיון בהפקדה 24/09/1981
קבלת תכנית 02/06/1981

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 11082 שרותי דרך וגבול ומלאכה ותעישה זעירה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 18210 שרותי דרך וגבול ומלאכה ותעישה זעירה כפיפות