עח/ 312

שינוי יעוד איזור מגורים לאיזור לבניני ציבור (לצורךהקמת מסגד)

מטרת התוכנית


שינוי יעוד איזור מגורים לאיזור לבניני ציבור (לצורך
הקמת מסגד)

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: ימא

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 26/08/1986 תאריך פרסום: 26/08/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3373. עמוד: 2874. שנה עברית: התשמו . צפייה
קבלת תכנית 16/10/1985