ג/ 5718

שנוי יעוד למגורים, מעיליא

מטרת התוכנית


נוי יעוד מאדמת כפר מעיליא מאזור חקלאי לאזור
גורים ובחלקה לחניה לרכב ש
מ

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: מעליא

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
קבלת תכנית 08/07/1986