27/ 02/ 101/ 8

מצפה רמון

מטרת התוכנית


שינוי יעוד משטח לבניני ציבור לתחנת דלק מרכז תחבורה ומשטח ציבורי פתוח לשטח ספורט.

מקום התוכנית


מצפה רמון

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
תקנון מוקלד הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 07/07/1986 תאריך פרסום: 07/07/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3356. עמוד: 2684. שנה עברית: התשמו . צפייה
החלטה בדיון באישור תכנית 27/01/1986
פרסום להפקדה ברשומות 29/08/1985 תאריך פרסום: 29/08/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3242. עמוד: 3273. שנה עברית: התשמה . צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 22/07/1985
קבלת תכנית 18/07/1985

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 27/ 02/ 101/ 13 מצפה רמון שינוי צפייה