ג/ 5254

תחנת מעבר לסלוק פסולת

מטרת התוכנית


סימון שטח למיתקנים הנדסים לשרות הישובים
מסעדה בוקעתא מגד אל שמס עין קיניה

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: מסעדה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 15/05/1986 תאריך פרסום: 15/05/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3334. עמוד: 2071. שנה עברית: התשמו . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 23/03/1986 תאריך פרסום בעיתון: 23/03/1986.
החלטה בדיון באישור תכנית 13/11/1985
פרסום להפקדה ברשומות 23/06/1985 תאריך פרסום: 23/06/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3215. עמוד: 2733. שנה עברית: התשמה . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 21/04/1985 תאריך פרסום בעיתון: 21/04/1985.
החלטה בדיון בהפקדה 04/02/1985
קבלת תכנית 07/12/1984

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 4652 התליה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 13607 תחנת מעבר לסלוק פסולת שינוי צפייה
תוכנית 256-0628222 תחנת מעבר לסלוק פסולת החלפה
תוכנית 256-0329664 תחנת מעבר לסלוק פסולת כפיפות
תוכנית 256-0526327 תחנת מעבר לסלוק פסולת כפיפות