27/ 03/ 126

מצפה רמון

מטרת התוכנית


א. יעוד שטחים ציבוריים פתוחים, שטחים לספורט, איזור מסחרי, דרכים חניה ושבילים להולכי רגל.
ב. חלוקת השטח לאיזורים וקביעת התכליות ושימושם בכל אזור בתחום התכנית.

מקום התוכנית


מצפה רמון

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
תקנון מוקלד הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 27/02/1986 תאריך פרסום: 27/02/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3305. עמוד: 1456. שנה עברית: התשמו . צפייה
החלטה בדיון באישור תכנית 14/10/1985
פרסום להפקדה ברשומות 30/05/1985 תאריך פרסום: 30/05/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3206. עמוד: 2525. שנה עברית: התשמה . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 20/05/1985 תאריך פרסום בעיתון: 20/05/1985. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 20/05/1985. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/05/1985. עיתון: מעריב.
החלטה בדיון בהפקדה 17/04/1985
קבלת תכנית 28/03/1985