הר/ 412/ א

שינוי באחוזי בניה

מטרת התוכנית


א.שינוי סעיף 7 בתקנות תכנית המתאר הר/412 כדלקמן:"מותר יהיה לבנותסה"כ 40% משטח המגרש נטו כאשר 25% משטח הרצפות המותר לבניה יהיה בקומת קרקע ו-%15 הנותרים בקומה מעליה" .
ב.בתקנות תכנית המיתאר הר/412 יוסף הסעיף הבא: "המועצה המקומית כפר שמריהו תטיל ותבנה היטל השבחה כחוק".

מקום התוכנית


כפר שמריהו

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
נספחים
תקנון מוקלד הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 28/11/1985 תאריך פרסום: 28/11/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3275. שנה עברית: התשמו . צפייה