יוש/ 2/ 522

יישוב סנסנה - שטח למסחר ומבנים ומוסדות ציבור

מטרת התוכנית


א. שינוי ייעוד מאזור חקלאי (R-1) לאזור מסחא ומבנים ומוסדות ציבור.
ב. קביעת שימושים מותרים בייעודי הקרקע השונים.
ג. קביעת הוראות ומגבלות בניה בתחום התכנית.

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 1/ R תכנית מתאר אזורית עזה שינוי צפייה
תוכנית יוש/ 522 תכנון כולל ליישוב סנסנה שינוי