ג/ 4587

שינוי יעוד למגורים

מטרת התוכנית


יעוד השטח מחקלאי למגורים

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: ג'ש(גוש חלב)

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 05/11/1985
החלטה בדיון באישור תכנית 24/06/1985
פרסום להפקדה ברשומות 03/10/1984 תאריך פרסום: 03/10/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3103. עמוד: 17. שנה עברית: התשמה . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 03/04/1984 תאריך פרסום בעיתון: 03/04/1984.
החלטה בדיון בהפקדה 19/07/1982
קבלת תכנית 04/11/1981