יוש/ 22/ 51

שמורת טבע נחל דרגות עילי 22/ 51

מטרת התוכנית


יעוד השטח לשמורת טבע

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום תקנון עברית להפקדה הורדה
תשריט התכנית
תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום תכנית מתאר מפורטת לשמורת טבע נחל דרגות עילי הורדה

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 5/ RJ תוכנית המתאר האזורית מחוז ירושלים שינוי