תמא/ 10

תמא/ 10 - מפת מפתח -

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 01/01/1901 תאריך פרסום: 01/01/1901. שנה עברית: התרסא .

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 353-0135988 תמא/ 10 - מפת מפתח - כפיפות
תוכנית תתל/ 130 תמא/ 10 - מפת מפתח - כפיפות
תוכנית 304-0447052 תמא/ 10 - מפת מפתח - כפיפות
תוכנית ש/ 1513 תמא/ 10 - מפת מפתח - כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 21552 תמא/ 10 - מפת מפתח - כפיפות
תוכנית 502-0320358 תמא/ 10 - מפת מפתח - כפיפות
תוכנית 304-0124164 תמא/ 10 - מפת מפתח - כפיפות
תוכנית 304-0332726 תמא/ 10 - מפת מפתח - כפיפות
תוכנית 634-0920397 תמא/ 10 - מפת מפתח - כפיפות
תוכנית 355-0661652 תמא/ 10 - מפת מפתח - כפיפות
תוכנית לד/ 10000 תמא/ 10 - מפת מפתח - כפיפות צפייה
תוכנית רצ/ 1/ 21/ 8 תמא/ 10 - מפת מפתח - כפיפות צפייה
תוכנית 353-0440131 תמא/ 10 - מפת מפתח - כפיפות
תוכנית 507-0849968 תמא/ 10 - מפת מפתח - כפיפות
תוכנית 631-0891663 תמא/ 10 - מפת מפתח - כפיפות
תוכנית 353-0138586 תמא/ 10 - מפת מפתח - כפיפות
תוכנית מח/ 276 תמא/ 10 - מפת מפתח - כפיפות צפייה
תוכנית 7/ 02/ 305/ 56 תמא/ 10 - מפת מפתח - כפיפות
תוכנית 6/ 02/ 234/ 39 תמא/ 10 - מפת מפתח - אישור ע"פ תמ"א צפייה
תוכנית 403-0963587 תמא/ 10 - מפת מפתח - ללא שינוי