152-0071456

תוספת יחידת דיור ברחוב אבינדב מס' 9, קריית יערים

מטרת התוכנית


1. תוספת זכויות בניה והכשרת עברות בנייה קיימות בבניין .

עיקרי הוראותיה


1. שינוי יעוד שטח מאזור מגורים לאזור מגורים א'.
2. קביעת בינוי לתוספת בנייה כמפורט להלן:
תוספות בנייה במפלסים 0.00+, 3.00+ ו-6.00+, בהתאם לנספח הבינוי.
3. קביעת קווי בניין לנ"ל.
4. קביעת שטחי בניה בתחום התכנית.
5. הגדלת מספר יחידות הדיור מ-1 ל-2.
6. קביעת הוראות בגין תנאים למתן היתר בשטח.
7. קביעת הוראות בגין תוספת קומות.
8. קביעת הוראות בגין עצים במגרש לשימור.
9. קביעת הוראות בגין הריסות.

דברי הסבר


מגיש התכנית ובעל הזכויות בקרקע מבקש הגדלת שטחי הבנייה המרביים ופיצול המבנה לשתי יחידות דיור, מעבר לזכויות שנקבעו בת.ב.ע. מי/135א'. הבניין נבנה לפני כ-20 שנה. במהלך השנים, ובבעלות קודמת, המבנה חולק ל-2 יח"ד: יחידה עליונה ויחידה תחתונה צמודת קרקע, תוך הריסת מדרגות פנימיות, צרוף שטח פטיו וקומת עמודים מפולשת לדירות. כמו כן, בוצע קירוי חלקי של הגג ליצירת שטחי שרות אחסון. התכנית מבקשת להכשיר את העברות שבוצעו ולאשר תוספת 2 ממ"דים, על מנת לספק מיגון לדירות.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 2 יח"ד +1 יח"ד +1 יח"ד
מגורים (מ"ר) 289.39 מ"ר +155.1 מ"ר +134.29 מ"ר

מקום התוכנית


רחוב אבינדב 9.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
בינוי נספח הבנוי מחייב לעניין: קווי בניין, שטחי בנייה, גובה בניה מס' קומות מירבי, והריסה. הורדה
מצב מאושר הורדה
נספח/ הוראות בינוי תוכנית מאושרת הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
מסמכים
תצהירים הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה חתימת עורך ראשי הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה תצהיר עורכת התכנית נספח ד1 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 16/01/2017 21 19
פרסום לאישור בעיתונים 13/01/2017 תאריך פרסום בעיתון: 13/01/2017. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 13/01/2017. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 13/01/2017. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. 21 19
פרסום לאישור ברשומות 02/08/2016 תאריך פרסום: 02/08/2016. מס' ילקוט פרסומים: 7313. עמוד: 9121. שנה עברית: התשעו . 21 19 צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 26/07/2016 21 19
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 25/07/2016 21 19
החלטה בדיון באישור תכנית 18/06/2016 21 19
לא הוגשו התנגדויות 19/04/2016 20 18
עיון שר האוצר-התכנית לא נדרשת לבדיקה 13/03/2016 20 18
פרסום להפקדה ברשומות 21/02/2016 תאריך פרסום: 21/02/2016. מס' ילקוט פרסומים: 7209. עמוד: 3652. שנה עברית: התשעו . 20 18 צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 19/02/2016 תאריך פרסום בעיתון: 19/02/2016. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 19/02/2016. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 16/02/2016. עיתון: מעריב הבוקר. 20 18
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 10/02/2016 20 18
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 07/02/2016 20 18
החלטה בדיון בהפקדה 19/11/2014 15 14
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 18/09/2014 15 14
קבלת תכנית 16/02/2014 13 12

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית מי/ 135/ א שינויי יעוד, קביעת בינוי והגדלת אחוזי בניה - קרית יערים החלפה צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2015013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית 28/06/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2014022 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית 16/11/2014
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה 26/07/2016 הורדה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית 08/02/2016 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 26/07/2016 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 08/02/2016 הורדה
פרסום נוסח הפקדה בעיתונים 06/03/2016 הורדה