51/ 02/ 539

מרחב יערות אופקים

מטרת התוכנית


דיוק ופירוט יערות בהתאם להוראות תמ"א/22
קביעה ופיתוח של מוקדי נופש.
שימור וטיפוח הנוף, ערכי המורשת ורצועת הנחלים.
הסדרת זכויות מעבר לציבור בדרכים מקשרות.

עיקרי הוראותיה


1. שינוי ייעוד קרקע חקלאית ליער.
2. שינוי ייעוד קרקע מגן לאומי ליער על פי תמ"א 7/02/8.
3.שינוי ייעוד קרקע מאזור תעשיה ליער.
4. שינוי ייעוד קרקע משטח למתקן הנדסי ליער.
5. שינוי ייעוד קרקע משטח ציבורי פתוח ליער.
6. שינוי ייעוד קרקע מדרך מוצעת ליער.
7. קביעה מדויקת של גבולות היערות.
8. קביעת ייעוד קרקע חקלאית ביער על פי תמ"א 4/22 ס' 15א'.
9. פירוט התכליות המותרות בסוגי היער השונים עפ"י תמ"א 22.
10. פירוט שימור טבע הנחלים.
11. קביעת הוראות להתווית מערכת שבילים ודרכים.
12. קביעת הוראות בנייה והנחיות בינוי ועיצוב לשטחים המיועדים לפיתוח.
13. קביעת תנאים לביצוע התכנית.
14. קביעת תנאים למתן היתר בנייה והוראות בעניין ניקוז, נחלים וקווי תשתית.
15. קביעת הוראות לשימור נכסי מורשת.

מקום התוכנית


שדה תימן- אופקים, אגן נחל פטיש

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
הוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
נספחים
נספחים מופקדים נספחים מופקדים - 1 מתוך 2 הורדה
נספחים מופקדים נספחים מופקדים - 2 מתוך 2 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 12/01/2017
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 12/01/2017
פרסום לאישור בעיתונים 05/01/2017 תאריך פרסום בעיתון: 02/01/2017. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 02/01/2017. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/01/2017. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות 22/12/2016 תאריך פרסום: 22/12/2016. מס' ילקוט פרסומים: 7407. עמוד: 1808. שנה עברית: התשעז . צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 19/12/2016
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 18/12/2016
החלטה בדיון בהתנגדויות 08/08/2016
הוגשו התנגדויות 14/04/2016
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 03/04/2016
פרסום להפקדה ברשומות 09/02/2016 תאריך פרסום: 09/02/2016. מס' ילקוט פרסומים: 7201. עמוד: 3368. שנה עברית: התשעו . צפייה
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 07/02/2016
פרסום להפקדה בעיתונים 28/01/2016 תאריך פרסום בעיתון: 25/01/2016. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 25/01/2016. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 28/01/2016. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 14/01/2016
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 14/01/2016
החלטה בדיון בהפקדה 09/12/2013
החלטה בדיון במועצה הארצית 20/11/2013
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 29/10/2013
קבלת תכנית 29/10/2013
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 14/03/2010

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 22 תכנית מתאר ארצית ליער ויעור- הוחלפה בתמא/ 1 פירוט צפייה
תוכנית תמא/ 22 תכנית מתאר ארצית ליער ויעור- הוחלפה בתמא/ 1 פירוט צפייה
תוכנית תמא/ 3 תכנית מתאר ארצית לדרכים - הוחלפה בתמא/ 1 פירוט
תוכנית תמא/ 3 תכנית מתאר ארצית לדרכים - הוחלפה בתמא/ 1 כפיפות
תוכנית תמא/ 34 תכנית מתאר ארצית למשק המים (ביוב) כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 5 תכנית מתאר ארצית למשק המים - פרק מערכות מים כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 37/ א/ 1 תכנית מתאר ארצית חלקית לגז טבעי - מכלול יבשתי דרומי כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 37/ ת שינויים בהוראות תכניות מתאר ארציות ברמה מפורטת לגז טבעי כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 8 תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוף- הוחלפה בתמא/ 1 פירוט
תוכנית תמא/ 8 תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוף- הוחלפה בתמא/ 1 אישור ע"פ תמ"א
תוכנית תמא/ 8/ 2 תמ"א-שינוי מס' 2 - גנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוף- הוחלפה בתמא/ 1 אישור ע"פ תמ"א
תוכנית תתל/ 4/ 14 מסילת אשקלון באר שבע בקטע: אופקים- באר שבע כפיפות צפייה
תוכנית תתל/ 4/ 14/ ב מסילת אשקלון - ב"ש בקטע: יד מרדכי אופקים כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 4/ 14 תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרום פירוט צפייה
תוכנית תממ/ 4/ 14/ 23 תכנית מתאר מחוזית חלקית מחוז דרום שינוי מס' 23 אזור באר שבע כפיפות צפייה
תוכנית 23/ 02/ 101/ 2 תכנית מתאר אופקים שינוי צפייה
תוכנית 23/ 02/ 101/ 8 אזור תעשיה צפון - מזרח שינוי צפייה
תוכנית 7/ 02/ 305 תכנית מיתאר בני שמעון שינוי צפייה
תוכנית 7/ 02/ 305/ 2 פארק חצרים שינוי צפייה
תוכנית 7/ 03/ 392 מחצבה בנחל פטיש (נדיר בע"מ) שינוי צפייה
תוכנית 7/ 03/ 392 מחצבה בנחל פטיש (נדיר בע"מ) שינוי צפייה
תוכנית 23/ 03/ 102/ 139 שב''צ בשכונת רמב''ם - מס' קודם 23/ מק/ 2073 שינוי
תוכנית 7/ 03/ 146 מושב גילת שינוי
תוכנית 7/ 03/ 236/ 8 הרחבת הישוב תפרח שינוי צפייה
תוכנית 7/ 03/ 357 פארק ''סיירת שקד'' נחל אופקים שינוי צפייה
תוכנית 7/ 03/ 357 פארק ''סיירת שקד'' נחל אופקים כפיפות צפייה
תוכנית 7/ 03/ 470 יער שמריה רנן כפיפות צפייה
תוכנית 7/ 03/ 486 כפר הנוער - אשל הנשיא כפיפות

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 651-0769984 מרחב יערות אופקים ללא שינוי
תוכנית 601-0455998 מרחב יערות אופקים החלפה
תוכנית 651-0788984 מרחב יערות אופקים החלפה
תוכנית 651-0620948 מרחב יערות אופקים כפיפות
תוכנית 651-0658500 מרחב יערות אופקים כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2016011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות 08/08/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2016011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות 08/08/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2016011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות 08/08/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2016009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות 20/06/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2016009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות 20/06/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2016009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות 20/06/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2016009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות 20/06/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2014004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדה מקצועית למים וביוב 18/06/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2013016 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 09/12/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
520 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 29/10/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
141 ועדה ארצית - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע 02/06/2011
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2010014 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית 15/11/2010
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות 19/05/2016 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 19/12/2016 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 14/01/2016 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות דבוצי שפנר מתכננת אזורית, רשות שדות התעופה בישראל, אגף תכנון הורדה