יוש/ 3/ 301

מחולה השלמת הוראות חסרות בתקנון של תכנית מתאר מפורטת מאושרת מס' יוש/ 301

מטרת התוכנית


השלמת הוראות חסרות בתקנון של תכנית מתאר מפורת מאושרת מס' 301 ליישוב מחולה (ללא שינוי בייעוד הקרקע, ללא תוספת מגרשים וללא תוספת יחידות דיור)

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 301 שינוי