יוש/ 2/ 11/ 113

קדומים - מגרש מספר 478

מטרת התוכנית


שינויים בזכויות הבינוי במגרש 478 והתאמה למצבהקיים

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 05/12/2016
קבלת תכנית 04/12/2016

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 11/ 113 שינוי