ג/ 21107

ביטול שירותי דרך בכניסה דרומית מג'דל שמס

מטרת התוכנית


שינוי יעוד משירותי דרך למגורים ושצ"פ.

עיקרי הוראותיה


1. שינוי יעוד משירותי דרך לשטח ציבורי פתוח ואזור מגורים ג' 2.
2. שינוי יעוד משטח ללא יעוד לאזור מגורים ג' 2, דרך משולבת.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 34 יח"ד +10 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 14,981.46 מ"ר +4,386.51 מ"ר מ"ר לתקן להפקדה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה
נספחים
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ביוב תוכנית מאושרת הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 25/11/2016 תאריך פרסום בעיתון: 22/11/2016. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 25/11/2016. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 25/11/2016. עיתון: כל אל ערב.
פרסום לאישור ברשומות 23/11/2016 תאריך פרסום: 23/11/2016. מס' ילקוט פרסומים: 7385. עמוד: 986. שנה עברית: התשעז . צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 20/11/2016
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 28/09/2016
החלטה בדיון באישור תכנית 11/11/2015
לא הוגשו התנגדויות 01/10/2015
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 16/09/2015
פרסום להפקדה ברשומות 05/08/2015 תאריך פרסום: 05/08/2015. מס' ילקוט פרסומים: 7089. עמוד: 7825. שנה עברית: התשעה . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 31/07/2015 תאריך פרסום בעיתון: 31/07/2015. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2015. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 31/07/2015. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 13/07/2015
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 06/07/2015
החלטה בדיון בהפקדה 29/09/2014
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 24/12/2013
קבלת תכנית 01/08/2013

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 3/ 5 תממ/ 2/ 3 - תוספת רמת הגולן, שינוי מס' 5 - גובה הבניה באזור שטח לשימור חזותי אישור ע"פ תמ"מ צפייה
תוכנית ג/ 13720 שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים שינוי צפייה
תוכנית ג/ 9858 תיקון מערכת הדרכים, שינוי למתאר, מג'דל שמס. שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2016002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34 10/03/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2015017 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 11/11/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2014013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 24/11/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2014011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 29/09/2014
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 20/11/2016 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 07/07/2015 הורדה