ג/ 21514

שינוי בחיבור דרך מספר 152 עם דרך מספר 216, מג'דל שמס

מטרת התוכנית


התאמת תוואי הדרכים ורוחבן למבנים הקיימים.

עיקרי הוראותיה


שינוי יעוד ממגורים ב' לדרך ומדרך למגורים ג' .
ושינוי בקו בניין לצורך הסדרת מצב קיים.
ביטול דרך.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 3 יח"ד +3 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 1,275.74 מ"ר +1,225.05 מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


צומת דרך מספר 152 עם דרך מספר 216

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה
נספחים
נספח/ הוראות תנועה תוכנית מאושרת הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 25/11/2016 תאריך פרסום בעיתון: 22/11/2016. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 25/11/2016. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 25/11/2016. עיתון: כל אל ערב.
פרסום לאישור ברשומות 15/11/2016 תאריך פרסום: 15/11/2016. מס' ילקוט פרסומים: 7278. עמוד: 698. שנה עברית: התשעז . צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 10/11/2016
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 07/11/2016
החלטה בדיון באישור תכנית 11/11/2015
לא הוגשו התנגדויות 01/10/2015
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 16/09/2015
פרסום להפקדה ברשומות 05/08/2015 תאריך פרסום: 05/08/2015. מס' ילקוט פרסומים: 7089. עמוד: 7835. שנה עברית: התשעה . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 31/07/2015 תאריך פרסום בעיתון: 28/07/2015. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 31/07/2015. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 31/07/2015. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 13/07/2015
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 06/07/2015
החלטה בדיון בהפקדה 08/12/2014
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 04/08/2014
קבלת תכנית 13/01/2014

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 3/ 2 תמא לדרכים - שינוי מס' 2 - שינוי באזור חדרה והמרכז -אזור מחלף לוד-הוחלפה בתמא1 כפיפות
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 9858 תיקון מערכת הדרכים, שינוי למתאר, מג'דל שמס. שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2015017 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 11/11/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2015001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 08/12/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 09/11/2016 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 07/07/2015 הורדה