יוש/ 1/ 1/ 508

יישובב מעון - מבנים ומוסדות ציבור נקודתי

מטרת התוכנית


א. שינוי ייעודי קרקע מאזור חקלאי, שטח ציבורי פתוח, חלק מאזור מגורים א' וחלק מדרך מאושרת ל-אזור מסחר ומבנים ומוסדות ציבור ודרך מוצעת.
ב. קביעת שימושים מותרים בייעודי הקרקע השונים.
ג. קביעת הוראות ומגבלות בנייה בתחום התכנית.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 22/11/2016 תאריך פרסום בעיתון: 02/11/2016. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 02/11/2016. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2016. עיתון: אל-איאם. תאריך פרסום בעיתון: 22/11/2016. עיתון: אל-קודס.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 27/10/2016
החלטה בדיון באישור תכנית 28/09/2016
לא הוגשו התנגדויות 18/08/2016
פרסום להפקדה בעיתונים 18/06/2016 תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2016. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2016. עיתון: אל-איאם. תאריך פרסום בעיתון: 18/06/2016. עיתון: אל-קודס. תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2016. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 13/06/2016
החלטה בדיון בהפקדה 13/04/2016
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 09/03/2016
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 01/09/2015
קבלת תכנית 01/09/2015

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 5/ RJ תוכנית המתאר האזורית מחוז ירושלים שינוי
תוכנית יוש/ 508 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2016011 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 28/09/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2016004 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 13/04/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה 31/10/2016 הורדה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית 13/06/2016 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 27/10/2016 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 08/06/2016 הורדה