251-0297374

ביטול חלק ממבני ציבור

מטרת התוכנית


דיוק גבולות בין שני יעודים מאושרים.

עיקרי הוראותיה


1-שינוי קו בניין מ3 מ' ל0 בייעוד מגורים.
2-שינוי יעוד קרקע ממבנים ומוסדות ציבור למגורים לצורך התאמה למצב הקיים בפועל.

דברי הסבר


ביטול חלק ממבני ציבור ויעודו למגורים בהתאם ל תרש"צ 1/489/1 שאושר בתאריך 06.07.2005.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 1,566 מ"ר +1,712 מ"ר -146 מ"ר
מגורים (יח"ד) 13 יח"ד +11 יח"ד +2 יח"ד
מגורים (מ"ר) 1,184 מ"ר +1,033 מ"ר +151 מ"ר
מסחר (מ"ר) 169 מ"ר +148 מ"ר +21 מ"ר
תעסוקה (מ"ר) 169 מ"ר +148 מ"ר +21 מ"ר

מקום התוכנית


שכונה דרומית דבוריה ליד המסגד הגדול של הכפר.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
חלוקה לתאי שטח הורדה
מצב מאושר הורדה
חלוקה ורישום תוכנית מאושרת הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
תצהירים תצהירים הורדה
תצהירים תצהירים הורדה
תצהירים תצהירים הורדה
תצהירים תצהירים הורדה
תצהירים תצהירים הורדה
תצהירים תצהירים הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 15/11/2016 תאריך פרסום: 15/11/2016. מס' ילקוט פרסומים: 7378. עמוד: 682. שנה עברית: התשעז . 12 9 צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 03/11/2016 12 9
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 27/10/2016 12 9
החלטה בדיון באישור תכנית 19/09/2016 12 9
לא הוגשו התנגדויות 07/06/2016 12 9
פרסום להפקדה ברשומות 17/04/2016 תאריך פרסום: 17/04/2016. מס' ילקוט פרסומים: 7250. עמוד: 5268. שנה עברית: התשעו . 12 9 צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 08/04/2016 תאריך פרסום בעיתון: 08/04/2016. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 07/04/2016. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 07/04/2016. עיתון: מעריב. 12 9
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 07/04/2016 12 9
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 01/04/2016 12 9
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 14/03/2016 12 9
החלטה בדיון בהפקדה 15/02/2016 12 9
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 01/01/2016 12 9
קבלת תכנית 30/06/2015 6 4

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 16613 תכנית מתאר, דבוריה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 5248 כפר דבוריא שינוי צפייה
תוכנית ג/ 7883 קביעת הנחיות ותנאים לפתוח, שנוי בתקנון, דבוריה שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2016014 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 19/09/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2016002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 15/02/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 01/11/2016 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 17/03/2016 הורדה