תמל/ 1011

קרית גת מערב

מטרת התוכנית


קביעת הוראות והנחיות בניה מפורטות לרובע מגורים בקרית גת מערב וקביעת שטח לתכנון בעתיד בדרום התכנית

עיקרי הוראותיה


1. חלוקה למגרשי מגורים וקביעת סיווג יעוד המגורים.
2. קביעת הוראות בניה: זכויות בניה, קווי בנין, מספר קומות, מס' יח"ד במגרש.
3. קביעת הסדרי תנועה וחניה.
4. קביעת הנחיות לעיצוב אדריכלי.
5. קביעה לפיתוח השטח: תוואי כבישים, תשתיות, גינון.
6. יעוד מגרשים למוסדות ציבור וקביעת הוראת בניה בהם.
7. הוראות לפיתוח נופי בתחום המתחם.
8. קביעת מגרשים למתקנים הנדסיים.
9. לשנות את יעוד הקרקע מקרקע חקלאית ומבני משק ל: מגורים א', מגורים ג', מגורים ד', מגורים מסחר ותעסוקה, מבנים ומוסדות ציבור, שטח ציבורי פתוח, שטחים פתוחים, דרך מוצעת, תעסוקה, מגורים תעסוקה ומסחר, רכבת, משרדים ומסחר.
10. הוראות המתירות ניצול מוקדם של חרסית בהתאם לנספח "תכנית הסדרת השטח"- שלב א'- תכנית כרייה.
11. קביעת שטח לתכנון בעתיד בחלקה הדרומי של התכנית.
12. קביעת הנחיות מיוחדות המתירות את ניצול החרסית באמצעות תכנית מפורטת לכרייה או כניצול מוקדם של חומר הגלם במסגרת תכנית מפורטת לפיתוח.

דברי הסבר


שכונת קרית גת מערב נכללת בתחום המסומן בתוכנית תמ"א 35 כמרקם עירוני קריית גת. תכנית המתאר המחוזית תמ"מ 4/14 מסמנת את חלקה הצפוני של התוכנית כשטח לפיתוח עירוני.
התכנית גובלת בדרכים ארציות ראשיות - כביש מס' 35 בצפון, כביש 40 ממזרח ומושב איתן בדרום. את שכונת המגורים תוחמת מדרום מסילת הברזל.
התכנית כוללת רובע עירוני חדש, המתוכנן לכ- 9,360 יח"ד, שטח למבנים ומוסדות ציבור שטחים ציבוריים פתוחים ושטח פתוח לאורך הנחל בחלקה המערבי של התכנית . הפיתוח שם דגש על החיבוריות לעיר הקיימת - הרובע יחובר למרקם העיר הקיים באמצעות רשת מזרח-מערב המתחברות לרשת הדרכים העירונית וממשיכות את רחובות העיר מערבה, מעבר לכביש 40.
רשת הרחובות ומערך השבילים ברובע להולכי רגל ואופניים מוביל לפארק יובל לכיש ממערב וליער פלוגות מצפון, וממשיך את פיתוח הטבעת הירוקה ההיקפית של העיר.
בחלק הדרומי של התכנית, מדרום לכביש 355, נקבע שטח לתכנון בעתיד.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
דירות להשכרה (יח"ד) 935 יח"ד יח"ד +935 יח"ד מתוך סה"כ יח"ד
מבני ציבור (מ"ר) 386,490 מ"ר מ"ר +386,490 מ"ר
מגורים (יח"ד) 9,356 יח"ד יח"ד +9,356 יח"ד
מגורים (מ"ר) 964,200 מ"ר מ"ר +964,200 מ"ר
מסחר (מ"ר) 12,345 מ"ר מ"ר +12,345 מ"ר 12,345 מ"ר חזית מסחרית בייעוד מגורים ד' 400 מ"ר חזית מסחרית בייעוד מגורים ג'
תעסוקה (מ"ר) 21,600 מ"ר מ"ר +21,600 מ"ר 21,600 מ"ר בייעוד מסחר ותעסוקה.

מקום התוכנית


דרום מערב לצומת פלוגות

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מופקדת הורדה
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מופקדת הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 1 מתוך 6 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 2 מתוך 6 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 3 מתוך 6 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 4 מתוך 6 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 5 מתוך 6 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 6 מתוך 6 תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
שמירה על עצים בוגרים הורדה
סביבה ונוף נוף- נספח 2 - חתכים הורדה
סביבה ונוף נספח נוף 1 הורדה
בינוי תכנית בינוי הורדה
איכות הסביבה מסמך סביבתי - חלק 1 מתוך 2 הורדה
איכות הסביבה מסמך סביבתי - חלק 2 מתוך 2 הורדה
תוכנית הסדרת שטח תכנית ב' כרייה והסדרת שטח: שלב ב'- עבודות פיתוח הורדה
תנועה נספח תנועה 2 - תכנית תנוחה ורומים הורדה
תנועה נספח תנועה 1 הורדה
ביוב נספח מים וביוב הורדה
מים מערכת מים מוצעת בקנ"מ 1:2500 הורדה
מים מערכת מים מוצעת- תנוחה כללית הורדה
חשמל הורדה
ניקוז נספח ניקוז-2 הורדה
ביוב תכנית ביוב הורדה
ניקוז נספח ניקוז-1 הורדה
תנועה נספח תחבורה ציבורית הורדה
תשתיות נספח ניקוז הורדה
תוכנית הסדרת שטח תכנית כרייה והסדרת שטח: שלב א' - כריית חרסית הורדה
פרוגרמה לשטחי ציבור הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה: כריית חרסית - חלק 2 מתוך 2 הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה: כריית חרסית - חלק 1 מתוך 2 הורדה
סקר גיאולוגי הורדה
מצב מאושר מצב קיים הורדה
סקר סייסמי תוכנית מופקדת הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ביוב תוכנית מופקדת הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - חשמל תוכנית מופקדת הורדה
נספח/ הוראות בינוי תוכנית מופקדת הורדה
שמירה על עצים בוגרים תוכנית מופקדת הורדה
נספחים מופקדים תוכנית מופקדת הורדה
נספחים מאושרים תוכנית מופקדת הורדה
נספח נוף תוכנית מופקדת הורדה
ביוב, מיקוז, אספקת מים וסידורי תברואה תוכנית מופקדת הורדה
פרוגרמה למבני ציבור תוכנית מופקדת הורדה
נספח/ הוראות איכות הסביבה נספח/ הוראות איכות הסביבה - 3 מתוך 3 הורדה
נספח/ הוראות איכות הסביבה נספח/ הוראות איכות הסביבה - 2 מתוך 3 הורדה
נספח/ הוראות איכות הסביבה נספח/ הוראות איכות הסביבה - 1 מתוך 3 הורדה
נספח/ הוראות תנועה תוכנית מופקדת הורדה
נספח/ הוראות דרכים תנועה וחניה תוכנית מופקדת הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז תוכנית מופקדת הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - מים תוכנית מופקדת הורדה
תסקיר
תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה 3 מתוך 3 הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה 1 מתוך 3 הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה 2 מתוך 3 הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קו כחול הורדה
תאי שטח הורדה
תכתובת
תכתובות דו"ח חוקר הורדה
תכתובות נוסח פרסום אישור התכנית הורדה
תכתובות נוסח פרסום להפקדה הורדה
תכתובות חוות דעת מתכננת הוועדה הורדה
תכתובות החלטות המועצה הארצית מיום 4.1.2022 הורדה
תכתובות מצגת התנגדות מטעם חברת גז טבעי דרום בעמ הורדה
תכתובות מצגת התנגדות נתיבי הגז הורדה
תכתובות מצגת התנגדות משרד עו"ד אגמון ושות הורדה
תכתובות מצגת דיון בהתנגדויות הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 08/11/2016 61 48
פרסום לאישור ברשומות 08/11/2016 תאריך פרסום: 08/11/2016. מס' ילקוט פרסומים: 7373. עמוד: 526. שנה עברית: התשעז . 61 48 צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 04/11/2016 תאריך פרסום בעיתון: 30/10/2016. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 30/10/2016. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 04/11/2016. עיתון: עיתון מקומי א. 61 48
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 26/10/2016 55 43
החלטה בדיון באישור תכנית 07/09/2016 55 43
החלטה בדיון בהתנגדויות 07/09/2016 61 48
הוגשו התנגדויות 26/06/2016 61 48
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 27/04/2016 55 43
פרסום להפקדה בעיתונים 21/04/2016 תאריך פרסום בעיתון: 19/04/2016. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 19/04/2016. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 21/04/2016. עיתון: עיתון מקומי א. 55 43
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 20/04/2016 55 43
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 14/04/2016 55 43
החלטה בדיון בהפקדה 22/12/2015 55 43
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 18/11/2015 34 33
קבלת תכנית 29/03/2015 17 17

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תממ/ 4/ 14/ 48 תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום -שינוי מס' 48 -קרית גת - הגדלת אזור הבינוי העירוני שינוי צפייה
תוכנית תממ/ 4/ 14/ 72 תכנית מתאר מחוז דרום תממ 14/4 שינוי מס' 72 אתרים לכריית חרסית שינוי צפייה
תוכנית 6/ 03/ 229 תחנת דלק כפיפות
תוכנית ד/ 6/ 02/ 224/ 14 דרך 355 שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 633-0185736 קרית גת מערב שינוי
תוכנית תמל/ 1011/ א קרית גת מערב שינוי
תוכנית 606-0742072 קרית גת מערב שינוי
תוכנית ותמל קרית גת מערב כפיפות
תוכנית 631-1186188 קרית גת מערב כפיפות
תוכנית 631-0891663 קרית גת מערב ללא שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2016026 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 07/09/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
9 ועדה ארצית - וועדת משנה להתנגדויות של הותמ"ל 07/09/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
14 ועדה ארצית - שמיעת התנגדויות ע"י חוקר בותמ"ל 18/07/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2015014 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 22/12/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2015013 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 08/12/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2015007 ועדה ארצית - ועדה למתחמים מועדפים לדיור - שולחן עגול 19/08/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות 15 דקות הורדה
2 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות החברה להגנת הטבע הורדה
3 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות חברת החשמל הורדה
4 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות קק"ל הורדה
5 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות תש"ן הורדה
6 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מושב עוזה הורדה
7 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד בועז עמיר בשם פרטיים הורדה
8 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ש. הררי - מושב אמציה הורדה
9 מתנגד משרד ממשלתי הפקדה להתנגדויות משרד החקלאות הורדה
10 מתנגד משרד ממשלתי הפקדה להתנגדויות רשות מקרקעי ישראל הורדה