תמל/ 1020

תמ"ל - ביר אל מכסור מתחם מגורים ואיזור תעסוקה מקומי

מטרת התוכנית


הקמת שכונת מגורים בת 720 יח"ד ומתחם תעשייה קלה ומלאכה.

עיקרי הוראותיה


א. שינוי ייעוד ממגורים , שצ"פ, דרכים, מבני ציבור ושטחים פתוחים לייעודים של מגורים, דרכים, מבני ציבור ושצ"פ.
ב. הגדרת זכויות בניה וקביעת הוראות בנייה, לרבות מפלס כניסה למבנים.
ג. הגדרת שימושים.
ד. הסדרת מערכת דרכים.
ה. קביעת תנאים למתן היתרי בניה, לרבות הנחיות סביבתיות ונופיות.

דברי הסבר


מטרת התכנית הנה תכנון שכונת מגורים בת 703 יחידות דיור בתכנון מפורט ומתחם תעשייה קלה ומלאכה . במסגרת התכנית כלולים מגרשי מגורים דו משפחתיים, תלת משפחתיים ודירות במבני מגורים. בנוסף כלולים בתכנית שטחים למבני ציבור הכוללים בית ספר, גני ילדים ומעונות יום, שטחים ירוקים בשימושים ואפיונים שונים וכן מרכז תחבורה וחניון בגבול התכנית הדרומי. התכנית ממוקמת בצידו המזרחי של הישוב ביר אל מכסור ובצמוד לגבולו. במסגרת התכנית כלולים מספר מגרשים בבעלות פרטית הנשארים בתכנון ברמה מתארית בלבד.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 12,080 מ"ר מ"ר +12,080 מ"ר
מגורים (יח"ד) 703 יח"ד יח"ד +703 יח"ד
מגורים (מ"ר) 464,900 מ"ר +252,480 מ"ר +212,420 מ"ר
מסחר (מ"ר) 500 מ"ר מ"ר +500 מ"ר
תעסוקה (מ"ר) 43,000 מ"ר +25,000 מ"ר +18,000 מ"ר

מקום התוכנית


שטח התכנית כולל את מתחמים מ' ג' נ' ( עפ"י תכנית המתאר של הישוב ג/14093 ) שבצמוד לגבול הישוב המזרחי. התכנית בנויה מ 2 מתחמי תכנון - צפוני ודרומי. בחלקה הצפוני שני מדרונות עיקריים ובניהם וואדיות . במרכז המתחם הדרומי קיים בית הקברות של הישוב בנקודה הגבוהה ביותר בישוב.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 1 מתוך 3 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 2 מתוך 3 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 3 מתוך 3 תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
ניקוז פרשה נספח ניקוז הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח משולב עצים בוגרים // חשמל הורדה
ביוב מים / ביוב פרשה הורדה
ביוב נספח ביוב הורדה
מים נספח מים הורדה
ביוב וניקוז נספח ניקוז הורדה
דרכים תנועה וחניה חתכי אורך הורדה
בינוי ופיתוח הורדה
פרוגרמה לשטחי ציבור הורדה
דרכים תנועה וחניה תנוחה הורדה
טבלאות איזון והקצאה טבלאות איזון הורדה
טבלאות איזון והקצאה שומה הורדה
סביבה ונוף מתחם המגורים הורדה
סביבה ונוף הורדה
אקוסטיקה הורדה
שמירה על עצים בוגרים מדגם פוליגונים הורדה
שמירה על עצים בוגרים טבלה מרכזת הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ביוב תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - חשמל תוכנית מופקדת הורדה
נספח/ הוראות חברת החשמל תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות בינוי תוכנית מאושרת הורדה
שמירה על עצים בוגרים תוכנית מאושרת הורדה
נספחים מאושרים תוכנית מאושרת הורדה
טבלת איזון והקצאה תוכנית מופקדת הורדה
אקוסטיקה תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות דרכים תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות דרכים תנועה וחניה תוכנית מופקדת הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - מים תוכנית מאושרת הורדה
תסקיר
תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה תוכנית מאושרת הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קו כחול הורדה
תאי שטח הורדה
תכתובת
תכתובות נוסח פרסום לאישור התכנית הורדה
תכתובות נוסח פרסום להפקדה הורדה
תכתובות חוות דעת מתכננת הוועדה הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 08/11/2016 28 15
פרסום לאישור ברשומות 08/11/2016 תאריך פרסום: 08/11/2016. מס' ילקוט פרסומים: 7373. עמוד: 526. שנה עברית: התשעז . 28 15 צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 04/11/2016 תאריך פרסום בעיתון: 31/10/2016. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 04/11/2016. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 04/11/2016. עיתון: עיתון מקומי א. 28 15
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 26/10/2016 19 11
החלטה בדיון באישור תכנית 27/07/2016 19 11
לא הוגשו התנגדויות 27/07/2016 19 11
החלטה בדיון בהתנגדויות 27/07/2016 19 11
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 09/05/2016 19 11
פרסום להפקדה בעיתונים 06/05/2016 תאריך פרסום בעיתון: 04/05/2016. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 06/05/2016. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 06/05/2016. עיתון: אל-סינארה. 19 11
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 20/04/2016 19 11
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 14/04/2016 19 11
החלטה בדיון בהפקדה 19/01/2016 19 11
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 10/01/2016 19 11
קבלת תכנית 10/01/2016 19 11

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תתל/ 130 תמ"ל - ביר אל מכסור מתחם מגורים ואיזור תעסוקה מקומי שינוי
תוכנית 261-0992164 תמ"ל - ביר אל מכסור מתחם מגורים ואיזור תעסוקה מקומי החלפה
תוכנית 261-1093954 תמ"ל - ביר אל מכסור מתחם מגורים ואיזור תעסוקה מקומי החלפה
תוכנית 261-0654152 תמ"ל - ביר אל מכסור מתחם מגורים ואיזור תעסוקה מקומי ללא שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2017006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 06/03/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2016024 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 27/07/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
8 ועדה ארצית - וועדת משנה להתנגדויות של הותמ"ל 27/07/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2016015 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 19/01/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2015011 ועדה ארצית - ועדה למתחמים מועדפים לדיור - שולחן עגול 21/10/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה