יוש/ 5/ 13/ 125

אלקנה - הגדלת השטח המותר למוסך חניה מ25 מ''ר ל44מ''ר לצורך חניית רכב נכה

מטרת התוכנית


אלקנה - הגדלת השטח המותר למוסך חניה מ25 מ''ר ל44מ''ר לצורך חניית רכב נכה בלבד

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 07/11/2016
קבלת תכנית 07/11/2016

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 13/ 125 שינוי
תוכנית יוש/ 2/ 13/ 125 שינוי