יוש/ 23/ 1/ 208

גני מודיעין - "שכונת טוב" - עיריית מודיעין עילית

מטרת התוכנית


א. שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לאזורי מגורים: א' ו-ב', שטח ציבורי פתוח, מבנים ומוסדות ציבור, מתקנים הנדסיים ודרכים.
ב. קביעת שימושים מותרים בייעודי הקרקע השונים.
ד. קביעת הוראות ומגבלות בנייה בתחום התכנית.
ג. התוויית רשת הדרכים למיניהן וסיווגן.
ה. קביעת תנאים, שלבי ביצוע ושלבי פיתוח שיחייבו את מבצעי התכנית.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 48 יח"ד יח"ד יח"ד

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות בינוי הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 04/11/2016 תאריך פרסום בעיתון: 31/10/2016. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 04/11/2016. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 31/10/2016. עיתון: אל-קודס.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 22/09/2016
החלטה בדיון באישור תכנית 13/04/2016
החלטה בדיון בהתנגדויות 20/08/2014
הוגשו התנגדויות 14/07/2013
פרסום להפקדה בעיתונים 14/06/2013 תאריך פרסום בעיתון: 22/05/2013. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 22/05/2013. עיתון: אל-קודס. תאריך פרסום בעיתון: 26/05/2013. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 14/06/2013. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 05/03/2013
החלטה בדיון בהפקדה 16/01/2013
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 15/11/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 26/05/2011
קבלת תכנית 26/05/2011

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 6/ R רגולציה לתכנית מתאר אזורית שינוי
תוכנית יוש/ 1/ 208 שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ א/ 3/ 208 גני מודיעין - "שכונת טוב" - עיריית מודיעין עילית שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2016004 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 13/04/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2013001 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 16/01/2013
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה 16/05/2016 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 11/05/2016 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אביזוהר ריאר
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סעדיה ואופירה רצאבי
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות צפריר שרוני