258-0264291

איחוד וחלוקה ללא הסכמה - מעיליא שינוי לתכנית 9511/ג

מטרת התוכנית


איחוד וחלוקה של יעודי קרקע מתכנית 9511/ג ללא הסכמת בעלים.
שינוי גדלי מגרשים ללא שינוי זכויות בניה בשטח התכנית מלבד מגרש 20A בתכנית המוצעת, תכנית זו.

עיקרי הוראותיה


כל הוראות תכנית 9511/ג חלות במסגרת תכנית זו.

דברי הסבר


תכנית מפורטת בסמכות ועדה מקומית הבאה להסדיר בעלויות על בסיס תכנית קיימת ( 9511/ג ) המיעדת שטחים לאיזור תעשיה, מלאכה ודרכים בבעלות מעורבת .
תכנית זו הינה תכנית מפורטת הכוללת טבלאות איזון המאפשרת יצירת מגרשי תעסוקה תוך הפרדת בעלויות.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר
מסחר (מ"ר) 10,818 מ"ר +10,818 מ"ר מ"ר
תעסוקה (מ"ר) 9,000 מ"ר +9,000 מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


שטח התכנית ממוקם על גבולו הדרומי של הישוב ובצמוד לכביש 89 בעברו הדרומי.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
טבלאות איזון והקצאה שומה הורדה
טבלאות איזון והקצאה הורדה
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף 01/11/2016 15 14
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 01/11/2016 15 14
קבלת תכנית 04/05/2016 10 9
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 04/02/2016 10 9

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 9511 אזור מלאכה זעירה, שינוי למתאר, מעיליא. שינוי צפייה