552-0237776

מאא/מק/2031 רח' הפרדס 11

מטרת התוכנית


א. שינוי קו בניין צדדי וקווי בניין קדמיים לרח' הפרדס ולרח' השיקמה .
ב. שינוי הוראות לפי תכנית בדבר בינוי ועיצוב אדריכלי.
ג. ניוד שטחי שרות מקומות מרתף לקומות מעל הקרקע.

עיקרי הוראותיה


א. קביעת קו בניין צדדי - 0 במקום - 4 מ' כמסומן בתשריט .
ב. קביעת קו בניין קדמי לרחוב השיקמה - 3 מ' במקום - 5 מ' ולרחוב הפרדס - 0 , ו- 3 מ' במקום 5 מ' כמסומן בתשריט.
ג. הגדלת תכסית קרקע מ- 60% ל- 82%.
ד. קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתר בניה.
ה. אישור ניוד עודף שטחי שרות מקומות מרתף לקומות מעל הקרקע.

דברי הסבר


תכנית מפורטת זו באה להסדיר את המצב הקיים בשטח ע"י שינוי קווי הבניין ,ניוד שטחים ושינוי בדבר אדריכלי.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
תעסוקה (מ"ר) 2,982 מ"ר +2,982 מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מגרש פונה לרחוב הפרדס בדרום ורחוב השיקמה בצפון

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
תנועה נספח תנועה הורדה
בינוי נספח בינוי הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
תצהירים הצהרת מודד התכנית הצהרת עורך התכנית הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 10/10/2016 תאריך פרסום בעיתון: 29/09/2016. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/09/2016. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 10/10/2016. עיתון: עיתון מקומי א. 16 11
פרסום לאישור ברשומות 10/10/2016 תאריך פרסום: 10/10/2016. מס' ילקוט פרסומים: 7359. עמוד: 71. שנה עברית: התשעז . 16 11 צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 21/08/2016 16 11
פרסום להפקדה ברשומות 06/06/2016 תאריך פרסום: 06/06/2016. מס' ילקוט פרסומים: 7278. עמוד: 7535. שנה עברית: התשעו . 16 11 צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 27/01/2016 13 11

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית מאא/ 23/ 1 אזור תעשיה אזור שינוי צפייה
תוכנית תמא/ 4/ 2 תכנית מתאר ארצית חלקית-נמל תעופה בן גוריון-שינוי מס' 2 כפיפות צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 554-0968065 מאא/מק/2031 רח' הפרדס 11 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2015038 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - עיון / אישור השר - מחוז תל אביב 21/08/2016
פרוטוקול הורדה