יוש/ 12/ 3/ 201

15 מגרשים דו-משפחתיים

מטרת התוכנית


1. שינוי משטח ציבורי פתוח, לאזור מגורים א' ואזור מגורים ב'.
2. התווית דרך חדשה.
3. קביעת הוראות בניה ותנאים להיתר בניה בתחו התכנית.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 30 יח"ד יח"ד יח"ד

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 22/09/2016 תאריך פרסום בעיתון: 20/09/2016. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 22/09/2016. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 20/09/2016. עיתון: אל-קודס. תאריך פרסום בעיתון: 20/09/2016. עיתון: אל-איאם.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 19/09/2016
החלטה בדיון באישור תכנית 31/08/2016
לא הוגשו התנגדויות 27/07/2016
פרסום להפקדה בעיתונים 27/05/2016 תאריך פרסום בעיתון: 21/04/2016. עיתון: אל-קודס. תאריך פרסום בעיתון: 27/05/2016. עיתון: גלובס. תאריך פרסום בעיתון: 03/05/2016. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 03/05/2016. עיתון: אל-איאם.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 01/05/2016
החלטה בדיון בהפקדה 24/02/2016
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 13/08/2015
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 21/12/2014
קבלת תכנית 08/12/2014

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 3/ 201 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2016010 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 31/08/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2016003 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה לדרכים, מסילות ברזל ושדות תעופה 04/05/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2016002 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 24/02/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
מסמך להסכמת קמ"ט אפוטרופוס, יועמש, פורום הכנה למת"ע מקדים 21/12/2014 הורדה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה 19/09/2016 הורדה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית 28/03/2016 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 15/09/2016 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 28/03/2016 הורדה